اینترنت پر سرعت ADSL

 

متداولترين خطاهايي كه ممكن است به شما داده شود :

 

  

خطاي 691 :  Access was denied because the user name and/or password was invalid on the domain

اين خطا در يكي از سه حالت زير اتفاق مي افتد :

    • اشتباه وارد كردن Username  و Password و يا شماره اتصال به شبكه(دقت كنيدPassword  نسبت به حروف بزرگ و كوچك حساس مي باشد.)
    • اعتبار كارت شما به پايان رسيده باشد.
    • در ساعت غير مجاز (مثلا با كارت شبانه در ساعات روز) وصل شده باشيد.

خطاي 680 :   There was no dial tone

اين خطا در صورتي رخ مي دهد كه ارتباط بين مودم و پريز تلفن بدرستي برقرار نشده باشد و يا اشكالي در كابل ارتباطي وجود داشته باشد. ابتدا بايد از وصل بودن خط تلفن خود و يا به اصطلاح  بوق داشتن خط تلفن خود اطمينان حاصل كنيد سپس كامپيوتر را خاموش و يك سر كابل ارتباطي را در قسمت Line  مودم و سر ديگر آن را به پريز تلفن وصل نماييد. درصورت چك كردن تمامي اين موارد مشكل مي تواند از مودم شما باشد كه با نصب مجدد آن مشكل شما رفع مي شود.

خطاي 692 :  There was a hardware failure in the modem   

          اين خطا زماني رخ مي دهد كه اشكالي سخت افزاري در مودم شما باشد و يا مودم بدرستي نصب نشده باشد. يا درصورت External بودن مودم شما پورت ارتباطي دچار اشكال شده باشد.

خطاي 630 :  The modem was disconnected due to hardware failure

          بدليل از كار افتادن سخت افزار (مودم) اتصال قطع مي شود. مي توانيد با Restart كردن كامپيوتر يا درنهايت نصب كردن مجدد درايور مودم اين مشكل را رفع كنيد.

خطاي 633 :  The modem is already in use or is not configured for dialing out

          پورت مودم هم اكنون مورد استفاده مي باشد. مي توانيد با Restart كردن كامپيوتر يا درنهايت نصب كردن مجدد درايور مودم اين مشكل را رفع كنيد. قبل از انجام اين كار مطمئن شويد بر روي پورت مربوطه بيشتر از يك سخت افزار نصب نشده باشد.

خطاي 678 :  There was no answer

پاسخي وجود ندارد. گاها امكان دارد به علت برخي اشكالات مقطعي مخابراتي(نويز خط تلفن) نيز اين خطا رخ دهد. شما مي توانيد با چك كردن ساير شماره هاي اتصال امكان برقراري ارتباط با شبكه را بيابيد. درضمن درصورت داشتن Caller ID (نمايشگر تلفن) آن را از مدار خارج نموده و پس از Restart كردن كامپيوتر دوباره به شبكه متصل شويد.

خطاي 676 :  The phone line is busy

          شماره تلفن شبكه اشغال مي باشد. با ساير شماره ها متصل شويد يا چندين بار سعي مجدد نماييد.

خطاي 721 ، 719 ، 718 :

          The connection timed out waiting for a valid response from the remote computer

      The connection was terminated by the remote computer

          The remote computer is not responding

          تنظيمات اشتباه برنامه Dialup Connection باعث بروز چنين مشكلي مي شود. مي توانيد با Restart كردن كامپيوتر يا درنهايت نصب كردن مجدد درايور مودم اين مشكل را رفع كنيد.

 

 

ليست خطاهاي هنگام اتصال به شبكه

توضيحات

خطا

 اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود .

600

 راه انداز Port بي اعتبار مي باشد .

601

Port هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.

602

بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است .

603

اطلاعات نادرستي مشخص شده است .

604

نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .

605

 port شناسايي نمي شود .

606
ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد. 607
راه انداز مودم نصب نشده است . 608
نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است. 609
بافر ندارد . 610
اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد . 611
مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد. 612
فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است. 613
سرريزي بافر. 614
port پيدا نشده است . 615
يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد. 616
 Port يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد. 617

port باز نمیشود (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از port استفاده کند.)

618
Port قطع مي باشد  (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند.) 619
هيچ نقطه پاياني وجود ندارد. 620
نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد . 621
فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد . 622
نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد . 623
نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت . 624
اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود. 625
رشته را نمي تواند بارگذاري كند . 626
كليد را نمي تواند بيابد. 627
  Port قطع شد . 628
 Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي.) 629
 Port به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود . 630
 Port توسط كاربر قطع شد. 631
اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد . 632
Port هم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است (راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است.) 633
نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد. 634
خطا مشخص نشده است . 635
دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است. 636
رشته ( string ) نمي تواند تغيير يابد . 637
زمان درخواست به پايان رسيده است. 638
شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست. 639
خطاي NetBIOS رخ داده است. 640
سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد . 641
يكي از اسامي NetBIOS شما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند.) 642
 Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد. 643
شما popus پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد . 644
 Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است. 645
حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد . 646
حساب قطع مي باشد . 647
اعتبار password تمام شده است . 648
حساب اجازه Remote Access  ( دستيابي راه دور ( را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است (. 649
سرور Remote Access (دستيابي راه دور) پاسخ نمي دهد. 650
مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است (. 651
پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد. 652
ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد.  Macro)دستورالعمل كلان) 653
يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد . 654
دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل .INF دستگاه مشاهده نمي شود . 655
دستورالعمل (ماكرو (default off) در فايل (.INF دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد. 656
فايل .INF دستگاه نمي تواند باز شود. 657
اسم دستگاه در فايل .INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد. 658
فايل .INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد. 659
فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد . 660
فايل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است . 661
تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .INF صورت نگرفته است. 662
فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد. 663
نمي تواند به حافظه اختصاص دهد. 664
Port برای  Remote Access(دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است. 665
مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند . 666
فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند . 667
اتصال از بين رفته است. 668
پارامتر به كار برده شده در فايل .INI رسانه بي اعتبار مي باشد. 669
نمي تواند نام بخش را از روي فايل .INI رسانه بخواند . 670
نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند . 671
نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند . 672
نمي تواند كاربر را از روي فايل .INI رسانه بخواند . 673
نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل .INI رسانه بخواند. 674
نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INI رسانه بخواند . 675
خط اشغال مي باشد . 676
شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد . 677
پاسخي وجود ندارد . 678
نمي تواند عامل را پيدا نمايد. 679
خط تلفن به مودم وصل نيست. 680
يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود . 681
Writing section name  دچار مشكل مي باشد. 682
Writing device type  با مشكل روبرو شده است . 683
writing device name  با مشكل روبرو مي باشد. 684
 Writing maxconnectbps مشكل دارد . 685
Writing maxcarrierBPS  دچار مشكل مي باشد . 686
Writing usage   با مشكل مواجه است . 687
 Writing default off دچار مشكل مي باشد . 688
 Reading default off با مشكل مواجه است . 689
فايل .INI خالي است . 690
دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد. 691
سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است . 692
Binary macro   با مشكل مواجه مي باشد . 693
خطاي DCB يافت نشد . 694
ماشين هاي گفتگو آماده نيستند . 695
راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد . 696
Partial response looping  با مشكل روبرو مي باشد . 697
پاسخ نام كليدي در فايل .INF  دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد . 698
پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است . 699
فرمان متصل به فايل .INF دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد. 700
دستگاه به يك ميزان  BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد. 701
پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد . 702
در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است . 703
شماره اشتباه  .callback 704
مشكل. invalid auth state 705
 Invalid auth state دچار مشكل مي باشد . 706
علامت خطاياب . x. 25 707
اعتبار حساب تمام شده است . 708
تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد . 709
در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري بيش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد. 710
 initialization عمل صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد . 711
درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد . 712
مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد . 713
كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند . 714
به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد . 715
پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد . 716
آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد . 717
مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است . 718
PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد. 719
پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند . 720
همتاي PPP پاسخ نمي دهد. 721
بسته PPPبي اعتبار مي باشد. 722
شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد . 723
پروتكل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد . 724
IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است. 725
پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود. 726
نمي توان به فايل TCPCFG . DLL دست يافت . 727
نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند . 728
SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود . 729
ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد . 730
پروتكل پيكر بندي نمي شود . 731
توافق بين PPP صورت نگرفته است . 732
پروتكل كنترل PPP براي پروتكل اين شبكه ، در سرور موجود نمي باشد . 733
پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است . 734
آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود. 735
كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد . 736
نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد. 737
سرور آدرس را مشخص نمي كند . 738
سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد. 739
دستگاه هاي TAPI كه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند . 740
كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد . 741
سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد . 742
سرور راه دور به encryption نياز دارد . 743
نمي تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز بيني نماييد. 744
يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است Dial – up networking را مجددا نصب نماييد . 745
شماره callback شامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد . كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا90 . 751
در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد . 752
اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است. 753
سيستم قادر به يافتن bundle چند اتصالي نمي باشد . 754
سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد. 755
اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد. 756
خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد . 757
اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد . 758
در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد . 760
در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد. 761
اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد .. 763
دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست . 764
اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد 765
سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد 766
اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي كرده است . اتصال LANرا با يك آدرسIP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد. 767
به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد . 768
مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد. 769
دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد . 770
اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد . 771
سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد . 772
امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است . 773
به دليل از كار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد . 774
مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد. 775
مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد . 776
اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند . 777
تاييد هويت سرور غير ممكن مي باشد . 778
براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcard استفاده نماييد . 779
عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد . 780
تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد. 781
ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود . 782

اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي شود و يا از شبكه قطع مي باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شويد .

783

در حالي كه اين اتصال را در زمان log on استفاده مي كنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي استفاده از نام كاربري پيكر بندي شده است كه متفاوت از نام كاربر روي smartcard مي باشد . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on استفاده نماييد بايد براي استفاده از (username) روي كارت smart آنرا پيكربندي كنيد .

784
در صورت استفاده از اين اتصال در زمان log on شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي استفاده از يك smartcard پيكر بندي نشده است . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on به كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوري كه smartcard استفاده نمايد. 785
مبادرت به اتصال L2TP صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق (authentication) امنيت روي كامپيوتر شما وجود ندارد. 786
اتصال L2TP غير ممكن است زيرا لايه امنيتي نمي تواند كامپيوتر راه دور را authentication نمايد. 787
تلاش براي ايجاد اتصال L2TP بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد. 788
تلاش براي اتصال L2TP فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر راه دور مواجه است. 789
تلاش براي اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي كامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد . 790
اتصال L2TP ميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي (security policy) براي اتصال يافت نمي شود . 791
اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است . 792
اتصال L2TP ميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي رسند . 793
ويژگي RADIUS ا ين كاربر PPP نمي باشد. 794
ويژگي RADIUS نوع تونلي براي اين كاربر ، نادرست مي باشد . 795
ويژگي RADIUS نوع خدمات براي اين كار نه قالب بندي مي شود و نه callback قالب بندي مي شود . 796
مودم پيدا نشد. 797
گواهينامه اي شناسايي نمي شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود . 798
اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبكه وجود دارد . IC ها به ميزباني نيازمند مي باشند كه براي استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پيكر بندي شده است . مطمئن شويد كه هيچ سرويس گيرنده ديگري براي استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پيكر بندي نشده است. 799
قادر به ايجاد اتصال VPN نمي باشد . سرويس دهنده VPN در دسترس نمي باشد و يا ممكن است پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند. 800